Nieuws

Uitnodiging om uw mening te geven over Digitale Sequentie-informatie (DSI)

Gepubliceerd op
19 mei 2022

Hoe moeten we omgaan met de toegang tot en verdeling van voordelen uit het gebruik van digitale sequentie-informatie (DSI)? Belangrijke beslissingen over dit onderwerp worden waarschijnlijk in augustus-september 2022 genomen. U wordt uitgenodigd om uw mening te geven over DSI en de voorgestelde beleidsopties, zodat deze door de EU meegenomen kan worden in de voorbereiding voor de komende vergaderingen.

DSI-discussies tijdens de Genève-bijeenkomst in maart 2022

Van 14-29 maart dit jaar vonden in het kader van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD) en het Nagoya Protocol verschillende eerder uitgestelde bijeenkomsten plaats in Genève, Zwitserland. Een van de bijeenkomsten in Genève was de hervatte sessie van de Derde Bijeenkomst van de Open-ended Working Group on the Post-2020 Global Biodiversity Framework (OEWG-3), waarin verdere discussies plaatsvonden over hoe omgegaan zou kunnen worden met de toegang tot en verdeling van voordelen uit het gebruik van digitale sequentie-informatie (digital sequence information, DSI).

Er werd afgesproken dat er aan de hand van een reeks geformuleerde criteria een onafhankelijke beoordeling gemaakt zal worden van de consequenties van de voorgestelde beleidsopties. Ook werd bepaald dat vertegenwoordigers van databases, de wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap, de particulier sector en maatschappelijke organisaties worden opgenomen in de Informele Adviesgroep (Informal Advisory Group) die DSI bespreekt.

Wat betreft de volgende stappen zullen updates over de onafhankelijke beoordeling van de beleidsopties en het werk van de Informele Adviesgroep worden gegeven tijdens een extra bijeenkomst van de Open-ended Working Group on the Post-2020 Global Biodiversity Framework (OEWG-4), die van 21-26 juni in Nairobi, Kenia zal worden gehouden. De definitieve resultaten van beide processen zullen worden gerapporteerd in de Vijftiende Bijeenkomst van de Conference of the Parties (COP-15) bij de CBD, die waarschijnlijk zal plaatsvinden in augustus-september 2022. De verwachting is dat belangrijke beslissingen over DSI genomen zullen worden tijdens COP-15.

Beleidsopties

Wat betreft DSI worden momenteel de volgende beleidsopties overwogen, waarbij ook de mogelijkheid open blijft om verschillende opties te combineren (bijvoorbeeld Optie 4 met een andere optie).

 • Optie 0: Bestaande situatie.
 • Optie 1: DSI van genetische bronnen volledig geïntegreerd in nationale ABS-maatregelen.
 • Optie 2: Standaard onderling overeengekomen voorwaarden (mutually agreed terms, MAT).

  • 2.1: Standaard-MAT of -licentie op nationaal niveau.
  • 2.2: Standaard-MAT of -licentie op internationaal niveau.
 • Optie 3: Geen voorafgaande geïnformeerde toestemming (prior informed consent, PIC) en geen onderling overeengekomen voorwaarden (mutually agreed terms, MAT).

  • 3.1: Betalingen voor toegang tot DSI van genetische bronnen.
  • 3.2: Andere betalingen en bijdragen.
 • Optie 4: Verbeterde technische en wetenschappelijke capaciteit en samenwerking;
 • Optie 5: Geen verdeling van voordelen vanuit DSI van genetische bronnen.
 • Optie 6: 1 procent heffing op detailhandelsverkoop van genetische bronnen.

Zie voor meer informatie de eerdere artikelen Beleidsscenario’s voor toegang en verdeling van voordelen (ABS) en digitale sequentie-informatie (DSI), Voortgang op het gebied van Digitale Sequentie-informatie (DSI) en CBD-bijeenkomsten (o.a. over DSI) in maart.

Beoordeling van beleidsopties

Om de verschillende beleidsopties te beoordelen, is een kader ontwikkeld om op basis van een reeks van criteria de verschillende beleidsopties te beoordelen, waarbij de criteria gericht zijn op effectiviteit, efficiëntie, goed bestuur en coherentie. Een prestatiematrix is ontwikkeld om te beoordelen in hoeverre de beleidsopties aan de criteria voldoen. Meer informatie is te vinden in dit CBD-document (Engels), waarin in bijlage I de beleidsopties worden beschreven, in bijlage II de criteria en subcriteria om deze opties te beoordelen worden vermeld, en in bijlage III de prestatiematrix wordt gepresenteerd. Een beoordeling van de gevolgen van de voorgestelde beleidsopties zal door een onafhankelijke adviseur gemaakt worden, met behulp van het multicriteria-kader.

Uw input wordt gewaardeerd!

Aangezien wordt verwacht dat tijdens COP-15 in augustus-september 2022 belangrijke beslissingen zullen worden genomen en het EU-standpunt in de komende maanden besproken zal worden, is dit het moment om uw mening te laten weten aan de Nederlandse ABS-Autoriteit (Kim van Seeters; k.vanseeters@minlnv.nl). Het zou erg behulpzaam zijn als u uw beoordeling van de beleidsopties zou kunnen delen, met name door de prestatiematrix in bijlage III van het bovengenoemde CBD-document in te vullen. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.