Privacyverklaring ABS-Loket Nederland

Juli 2020

Welkom op de website van het ABS-Loket Nederland. Deze website maakt onderdeel uit van Wageningen University & Research (WUR) en richt zich op informatievoorziening over de toegang tot en het gebruik van genetische bronnen. Met deze privacyverklaring geeft WUR aan welke persoonsgegevens verzameld worden en waarom deze nodig zijn. Daarnaast vindt u hier wat uw rechten zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Wat wij doen met uw persoonsgegevens

ABS-Loket Nederland verwerkt verschillende persoonsgegevens die worden verkregen door uw gebruik van onze websites. Deze gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

  1. Verbetering van onze website; zoals IP-adres, de datum en tijdstip van bezoek;
  2. Marketingdoeleinden; zoals uw locatie. Op deze website is Google Analytics ingesteld volgens de handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgevens.
  3. Social media sharing; zoals Twitter en LinkedIn plug-ins.

U kunt u via de website aanmelden voor onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief kunt u opzeggen via de knop ‘Afmelden’ die in elke nieuwsbrief staat. De nieuwsbrief bevat informatie over access and benefit-sharing (ABS) en het ABS-Loket Nederland.

In ons cookiebeleid kunt u lezen welke gegevens de cookies op deze site verzamelen.

Delen wij persoonsgegevens?

ABS-Loket Nederland heeft als uitgangspunt om gegevens niet te delen met anderen, tenzij noodzakelijk voor het kunnen aanbieden van een dienst. Dat betekent dat we bijvoorbeeld cookies en het delen van gegevens met partners tot het minimum beperken.

Een belangrijke uitzondering is het delen van persoonsgegevens voortkomend uit wet- en regelgeving. In dat geval moet ABS-Loket Nederland gegevens delen met gezaghebbende instanties, zoals bijvoorbeeld politie. Dit vindt altijd plaats onder toezicht van een privacy functionaris.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Via deze website worden geen persoonsgegevens vastgelegd en dus ook niet bewaard, tenzij u toestemming heeft gegeven voor het versturen van de nieuwsbrief. In het geval u toestemming heeft gegeven voor het versturen van de nieuwsbrief, wordt uw emailadres bewaard zolang u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw emailadres van onze verzendlijst verwijderd.

Gegevens die nodig zijn voor het functioneren van de site worden na het afsluiten van de site gewist.

Voor cookies geldt een specifiek cookiebeleid.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Bij het verwerken van persoonsgegevens horen natuurlijk passende beveiligingsmaatregelen. Daarom is deze website beveiligd en eisen wij dat ook van onze partners. WUR heeft als uitgangspunt de NEN-EN-ISO/IEC 27002:2017. Op deze manier zijn persoonsgegevens optimaal beveiligd. Natuurlijk monitort ABS-Loket Nederland ook of er geen onrechtmatig verkeer of activiteiten zijn.

In ons beveiligingsbeleid kunt u meer lezen over het type maatregelen en hoe we zorgen voor een veilige website.

Contact opnemen?

Mocht u een privacy vraag hebben over deze website, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via privacy@wur.nl. WUR ziet erop toe dat uw vraag zo snel en volledig mogelijk beantwoord wordt. Dit kan een algemene vraag zijn, maar ook om gebruik te maken van uw rechten om:

  • Uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • Inzage te krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • Fouten te laten corrigeren;
  • Verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen;
  • Toestemming in te trekken;
  • Bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik.

Belangrijk is om uw vraag zo volledig mogelijk te beschrijven, wat uw belang hierbij is en te verduidelijken wie u bent. Zo kunnen we u gerichter en sneller van een antwoord voorzien.

Mochten u en de WUR er niet uit komen, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer de activiteiten op onze website wijzigen, kunnen wij ook onze privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij doen onze uiterste best om wijzigingen tijdig via verschillende kanalen aan te kondigen.