Nieuws

De bijdrage van ABS aan Sustainable Development Goals

Gepubliceerd op
29 april 2021

Hoe dragen toegang en verdeling van voordelen (access and benefit-sharing, ABS) bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de VN? Een nieuw compendium onderzoekt een aantal cases om deze vraag te beantwoorden. In een webinar op 14 april presenteerde de Union for Ethical Biotrade (UEBT) het compendium en organiseerde een paneldiscussie over drie cases uit het compendium.

Het compendium, met de titel ‘The contribution of Access and Benefit-Sharing (ABS) to the Sustainable Development Goals’, is het resultaat van een onderzoeksproject dat onderzoekt hoe de toegang en verdeling van voordelen (ABS) kan bijdragen aan de conservering en het duurzaam gebruik van genetische bronnen en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de VN. Het compendium behandelt elf cases en beschrijft de context waarin ABS-partnerschappen gevormd werden in Azië, Afrika en Latijns-Amerika, inclusief de betrokken actoren, de genetische bronnen waartoe toegang werd verkregen en het proces waaruit ABS-afspraken voortkwamen. Deel II van het compendium bevat de belangrijkste bevindingen en conclusies op basis van informatie die uit de cases is verzameld.

Een van de voorbeelden gaat over het cosmeticabedrijf Natura, dat cosmetische producten heeft ontwikkeld op basis van biodiversiteit uit het Amazonegebied in Brazilië. Natura heeft langdurige samenwerkingsovereenkomsten gesloten met gemeenschappen in het Amazonegebied voor de ontwikkeling en inkoop van cosmetische ingrediënten: Andiroba-olie en Murumuru-boter. Onderling overeengekomen voorwaarden (mutually agreed terms, MAT) werden afgesproken tussen Natura, de Braziliaanse overheid en drie lokale gemeenschapsorganisaties om te bepalen welke financiële en niet-financiële voordelen gedeeld worden. Geconcludeerd werd dat het project heeft bijgedragen aan het welzijn en het levensonderhoud van de lokale gemeenschappen (SDG 1, 8), gendergelijkheid (SDG 5), natuurbeschermingsprojecten en verbetering van de toeleveringsketens (SDG 15), empowerment van lokale mensen (SDG 10) en capaciteitsopbouw door middel van milieueducatie en managementtrainingen (SDG 4).

De webinar op 14 april introduceerde het onderzoeksproject en besprak de cases, hun belangrijkste componenten, algemene lessen en good practices. De paneldiscussie benadrukte het belang van langdurige samenwerking, betrokkenheid van de gemeenschap, en communicatie tussen de betrokken actoren.

Het compendium is gepubliceerd op het ABS Clearing-House. Een opname en de presentatiedia’s van de webinar zijn ook beschikbaar.