Nieuws

Artikelen ingetrokken wegens niet naleven van ABS-regels

Gepubliceerd op
9 februari 2021

Als gebruiker van genetische bronnen is het belangrijk om te voldoen aan de regels voor de toegang en verdeling van voordelen (access and benefit-sharing, ABS) van het land dat de genetische bronnen levert. Onlangs zijn twee wetenschappelijke artikelen ingetrokken omdat nationale ABS-wetgeving en vergunningen niet zijn nageleefd.

Een artikel over vliegende herten (kevers) uit Borneo (Maleisië en Indonesië) is ingetrokken omdat de auteurs tijdens het indienen van het artikel niet op de hoogte waren van de Sabah Biodiversity Enactment 2000 en deze wetgeving niet hebben gevolgd. Een artikel over DNA-barcodering van nieuwe soorten beekkevers is ingetrokken omdat de verzamelvergunning niet toestaat dat de data die de basis voor het artikel vormden gepubliceerd worden. De intrekkingsverklaringen zijn hier en hier beschikbaar.

In beide gevallen werden de auteurs van de artikelen op deze problemen gewezen door het Sabah Biodiversity Centre, een instituut dat in opdracht van de overheid van de staat Sabah, Maleisië, toezicht houdt op de naleving van ABS.

Naleven van ABS-regels en intrekken voorkomen

In de bovenstaande voorbeelden had het intrekken van de artikelen voorkomen kunnen worden door de nationale toegangswetgeving van het land van levering na te gaan en te voldoen aan de voorwaarden van de verzamelvergunning.

Voor de meeste landen die Partij zijn bij het Nagoya Protocol is de nationale toegangswetgeving te vinden op de website van het ABS Clearing-House (ABS-CH). Maar ook als er geen informatie over toegangswetgeving beschikbaar is op het ABS-CH, kan een land nog steeds toepasselijke wetgeving hebben. Niet alle informatie op het ABS-CH is helemaal up-to-date. Bij het verkrijgen van toegang tot genetische bronnen is het raadzaam om contact op te nemen met het National Focal Point (NFP) van het land van levering en om informatie te vragen. Voor de meeste landen zijn contactgegevens van het NFP beschikbaar op het ABS-CH.

Landen van levering stellen mogelijk voorafgaande geïnformeerde toestemming (prior informed consent, PIC) verplicht. PIC is de goedkeuring van de bevoegde autoriteiten voor toegang tot en gebruik van genetische bronnen in hun land. PIC kan verkregen worden door contact op te nemen met de bevoegde nationale autoriteit (competent national authority, CNA) van het land van levering en kan de vorm aannemen van een door de overheid afgegeven verzamelvergunning. Wanneer een land PIC uitgeeft onder bepaalde voorwaarden is het belangrijk om u aan deze voorwaarden te houden, anders kunt u problemen krijgen met de autoriteiten van dat land.

Meer informatie

Het ABS-Loket Nederland biedt middelen om u te helpen voldoen aan de ABS-regels. Een overzicht van wat u als gebruiker van genetische bronnen moet doen, vindt u op de pagina: ‘Stappenplan’.

De ‘Veelgestelde vragen’ (FAQ) beantwoorden vragen over ABS-regels, wanneer deze regels van toepassing zijn, naleven en administratie, de EU ABS Verordening en meer.

Er is ook een tool beschikbaar om u te helpen voldoen aan de EU ABS Verordening: ‘Hulptool’. Houd er rekening mee dat deze tool informatie geeft op basis van de EU ABS Verordening, die van toepassing is op EU-lidstaten. Het heeft geen betrekking op nationale toegangswetgeving van landen van levering.

Neem voor verdere vragen over ABS, het Nagoya Protocol en de EU ABS Verordening gerust contact op met het ABS-Loket Nederland.